PROGRAM NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udziela dotacji na domy o niskim zapotrzebowaniu na energię. Kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio dla:

Jednorazowe, bezzwrotne dotacje będzie można uzyskać w latach 2013- 2018.

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ KROK PO KROKU

1) PROJEKT

Wybrany projekt domku jednorodzinnego, na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę, powinien spełniać wytyczne określone w programie dotacyjnym. Powinien także zostać zweryfikowany przez uprawnioną do tego osobę.

2) WYKONAWCA

Wybór wykonawcy, najlepiej posiadającego duże doświadczenie w budowie tego typu obiektów ma kluczowe znaczenie. Poprawne zrealizowanie budowy pozwoli zachować odpowiednią szczelność obiektu oraz tym samym otrzymać dofinansowanie.

3) WNIOSEK KREDYTOWY

Kolejny krok to złożenie wniosku kredytowego oraz wniosku o dofinansowanie, jednak należy pamiętać, że kwota kredytu musi być wyższa niż kwota dotacji.

W celu otrzymania dofinansowania trzeba będzie podpisać umowę kredytową w jednym z siedmiu banków niżej wymienionych banków:

4) BUDOWA DOMU, WERYFIKACJA

Podczas budowy obiektu należy dostarczać do banku faktury związane z realizacją inwestycji.
Projekt budynku będzie podlegał dwukrotnej weryfikacji

1) na podstawie zgodności z wymogami programu dopłat
2) pod kątem poprawności wykonania prac po zakończenie realizacji

Budynki powinny także spełniać wymogi odpowiedniego poziomu energochłonności:

Klasyfikacja budynków uzależniona jest od wysokości wskaźnika EUco, czyli rocznego, jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię użytkową do celów ogrzewania:

oraz powinny posiadać m.in.:

OTRZYMANIE DOTACJI

Dopłatę będzie można uzyskać dopiero w momencie przedstawienia dokumentów świadczących o zakończeniu prac budowlanych, oddania nieruchomości do użytku.

Przekazanie dotacji następuje bezgotówkowo, bezpośrednio na konto kredytowe wnioskodawcy. Pieniądze przeznaczone będą na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Należy pamiętać, że zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytowej w banku. .

Copyright ©2013 Kenox
Created by NetLander.PL