CZYM SĄ KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne to urządzenia służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Czynnikiem niezbędnym w wymianie ciepła jest substancja akumulująca energię, jak np. gaz (może to być zwykłe powietrze), ciecz (woda, substancja niezamarzająca np. glikol) i inne. Kolektory słoneczne można podzielić na płaskie, płaskie próżniowe, próżniowo- rurowe, skupiające, specjalne.

W Polsce kolektory słoneczne najczęściej wykorzystuje się do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Już 1,5m2 powierzchni kolektora słonecznego w przeliczeniu na jedną osobę pozwala pokryć nawet 60% zapotrzebowania na ciepła wodę w skali roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KOLEKTORÓW

O dofinansowanie kolektorów słonecznych mogą ubiegać się: -osoby fizyczne -wspólnoty mieszkaniowe -rolnicy, pod warunkiem korzystania z kolektorów w gospodarstwie domowym a nie działalności rolniczej Program nie przewiduje dopłat dla właścicieli budynków podłączonych do miejskiej sieci cieplnej.

DOFINANSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na dofinansowania kolektorów słonecznych w latach 2010/2014 300 milionów złotych. Zainteresowani mogą wystąpić o 45- procentowe pokrycie kosztów zakupu oraz instalacji systemu solarnego.

Ubiegający się o dotację na instalację solarną składają wniosek o dofinansowanie wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku. Następnym etapem, już po dopełnieniu wszelkich formalności w banku, jest podpisanie umowy z wykonawcą instalacji.

Kredyt z dotacją na kolektory można otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o współpracy przy realizacji programu. Są to:

Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć do banku faktury, niezbędne dokumenty oraz podpisać „Protokół końcowego odbioru Przedsięwzięcia”. Po przeprowadzonej kontroli banku następuje bezgotówkowe udzielenie dotacji. W ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji przez Fundusz, na rachunek banku wpływa dofinansowanie w wysokości 45% inwestycji.

Copyright ©2013 Kenox
Created by NetLander.PL